Glasfasader släpper både igenom ljus och solenergi. Samtidigt som man vill eftersträva att få in ljus i ett rum vill undvika problem med inomhusklimatet. De stora variationerna mellan årstiderna i vårt nordiska klimat ställer speciellt höga krav på fasadernas och byggnadernas utformning.

ACC var med och skapade grunden för indikatorn Solvärmelast ”SVL-beräkning” som används för förenklad analys enligt Miljöbyggnad, men vi använder fler och betydligt mer avancerade och väl beprövade metoder för solstudier och klimatberäkningar med hänsyn till :
• byggnadens orientering och geografiska placering
• rummens och fasadernas utformning
• eventuellt skuggande omgivning och utskjutande byggnadsdelar
• olika årstider och tider på dygnet
• den senaste tekniken för U-värden och solskydd

Resultatet av sol- och klimatstudien presenteras i form av systemvalsutredning glasning och solavskärmning med rekommendation. Vid behov är analysen också input till fasadoptimering.

Resultatet samordnas med beställare, arkitekt och VVS-konsult för att ni ska uppnå ett bra fungerande och energieffektivt inomhusklimat.

Glasprover och materialprover kan redovisas vid behov.

Kontaktpersoner

Johannes Persson

Ansvarig Inomhusklimat
(föreldraledig)
Tel: 08-556 183 79
Mobil: 073-025 08 43
E-post: johannes.persson@acc-glas.se

Mikael Söderlund

Utvecklingsansvarig Inomhusklimat och Dagsljus
Tel: 08-556 183 88
Mobil: 070-329 68 13
E-post: mikael.soderlund@acc-glas.se

Paul Rogers

Ansvarig Dagsljus och Certifiering, Partner
Tel: 08-556 138 80
Mobil: 076-526 86 43
E-post: paul.rogers@acc-glas.se