ACC åtar sig att tekniskt granska inkomna anbud och ritningar, samt att biträda beställaren vid upphandling för att minimera missförstånd under projektets gång, samt att beställaren uppnår en önskad kvalité och ett konkurrenskraftigt pris.
Ett gransknings PM upprättas där inkomna anbud ”nollställs” m.a.p. tekniska lösningar så att man inte riskerar att jämföra äpplen och päron. Som regel krävs kompletteringar där ACC lämnar förslag på vilka uppgifter som ytterligare ska begäras in.

• Förslag på lämpliga entreprenörer
• Granskning och utvärdering av anbud
• Sakkunnig glas och fasad vid upphandling
• Tekniskt stöd i upphandling
• Utvärdering av anbud

Kontaktpersoner

Tobias Bjernér

Fasadkonsult, Kvalitetsansvarig och Partner
Tel: 08-556 183 82
Mobil: 070-271 69 88
E-post: tobias.bjerner@acc-glas.se

Anita Haczek

Fasadkonsult och Byggledare
Tel: 08-556 183 89
Mobil: 070-088 80 27
E-post: anita.haczek@acc-glas.se

Olivier De Rooij

Regionansvarig Göteborg, Fasadkonsult och Partner
Tel: 031-333 38 91
Mobil: 070-689 77 97
E-post: olivier.derooij@acc-glas.se