Säkra glas

ACC utför inventeringar på alla glasade konstruktioner med avsikt att kartlägga befintligt glas för att kontrollera funktionskravet personsäkert glas. Med hjälp av vår långa erfarenhet av besiktning och inventering av glasade konstruktioner har vi utvecklat bra...