Säkra glas

ACC utför inventeringar på alla glasade konstruktioner med avsikt att kartlägga befintligt glas för att kontrollera funktionskravet personsäkert glas. Med hjälp av vår långa erfarenhet av besiktning och inventering av glasade konstruktioner har vi utvecklat bra...

Iceland trip

Iceland trip

Den här veckan besöker några av våra kollegor från ACC Island!Island levererar intressanta projekt där vi på ACC har förmånen att medverka, dessutom fint väder och vackert norrsken.

Daniel och Andreas välkomning

Daniel och Andreas välkomning

Fönsterrådgivning för en hållbar framtid!De senaste åren har ökat medvetenhet om miljö, hållbarhet och energibesparingar lett till behovet av att kvantifiera åtgärder ekonomiskt och hållbarhetsmässigt. Renovering och återanvändning av befintliga fönsterkonstruktioner...

AStudieresa 2023

AStudieresa 2023

Första veckan i maj 2023 åkte vi hela ACC på studieresa till Köpenhamn för tre riktigt bra dagar med teambuilding och studiebesök. Resan gick med tåg och på plats utforskade vi staden på cykel. Nu är vi ännu starkare tillsammans och fulla med ny inspiration och teknik...

Naturlig ventilation

En utmaning vid projektering av rum med hög andel glas är solvärme och övertemperaturer. Även med ett väl tilltaget solskydd kan övertemperaturer uppstå sommartid. Naturlig ventilation med vädringsluckor kan då erbjuda ett effektivt sätt att reducera temperaturen och...

Kallras

Kallras uppstår vintertid när kall utomhusluft kyler ned fasaden. Inomhusluft som kyls ned av den kalla fasadytan faller mot golvet och strömmar sedan ut över golvet. Om inte detta fenomen förebyggs uppstår problem med den termiska komforten i form av kalldrag eller...

Inomhusklimat – termisk komfort

Dagens kravställningar gällande inomhusklimat & energiprestanda har medfört att fasaden fått en alltmer central roll under projekteringen. För rum med hög andel glas blir detta extra tydligt och val av glas och solskydd samt värme- och kylstrategier blir avgörande för...

Dubbelskalsfasader och hybridfasader

Vår kompetens inom glas, fasader och inomhusklimat gör att dubbelskalsfasaden är en naturlig del av ACC:s kärnverksamhet. Detta är vår hemmaplan och vi har lång erfarenhet av att projektera dubbelskalsfasader. Dubbelskalsfasaden innebär möjligheter för ett härligt...

CFD och strömningsmekaniska beräkningar

En metod som ACC använder för att beräkna den rumsliga variationen hos den termiska komforten är strömningsmekaniska beräkningar med CFD-verktyg (Computational Fluid Dynamics). Dessa beräkningar är rumsligt upplösta och åskådliggör den termiska komfortens variation i...

U-värde och köldbryggeanalys

En viktig del av fasadens funktionen är dess termisk värmeisoleringsförmåga. I våra uppdrag strävar vi alltid efter att uppnå låg energiförbrukning och termisk komfort. ACC verifierar och optimerar fasadlösningen mot ställda krav av visst U-värde, enligt exempelvis...