Upphandling

ACC åtar sig att tekniskt granska inkomna anbud och ritningar, samt att biträda beställaren vid upphandling för att minimera missförstånd under projektets gång, samt att beställaren uppnår en önskad kvalité och ett konkurrenskraftigt pris. Ett gransknings PM upprättas...

Termografering

Vi utför termografering av fönster och fasader. Har du problem med köldbryggor eller läckage i klimatskalet är temografering en bra metod för att hitta dessa. Det blir även en bra grund för att projektera åtgärder för att lösa problemen. Kontaktpersoner[showmodule...

Solskyddsbehov och solstudier

Glasfasader släpper både igenom ljus och solenergi. Samtidigt som man vill eftersträva att få in ljus i ett rum vill undvika problem med inomhusklimatet. De stora variationerna mellan årstiderna i vårt nordiska klimat ställer speciellt höga krav på fasadernas och...

Solavskärmning

ACC beaktar alla delar av den glasfasaden/taket där solavskärmningen oftast är en viktig faktor för ett optimerat inomhusklimat. Vi håller oss kontinuerligt uppdaterade inom den senaste tekniken samt ställda lag- och miljökrav. Antalet installerade solavskärmningar...

Skadeutredning

Vi på ACC anlitas primärt för skadeutredningar på glas, profilsystem och fönster. Vi har en ansenlig styrka i vår samlade interna specialistkompetens. En unik erfarenhet och expertis genom hela värdekedjan* från produktion till färdig slutprodukt; montering samt...

Principdetaljer

ACC förbättrar och optimerar fasadlösningar med design- och detaljritningar på hög nivå. Vi analyserar och föreslår de bästa och mest optimala tekniska lösningarna. Vi utför design och rådgivning kring konstruktion och detaljer i olika projektfaser: • Vi tar fram...

Primärstomme, dimensionering bärstruktur

Vi dimensionerar och projekterar stommar och ramverk i stål, trä och aluminium. Komplexa geometrier är vår specialitet. Med vår unika erfarenhet och beräkningsmetoder optimerar vi stommen och ramverket efter projektets krav. Vi dimensionerar givetvis efter gällande...

Miljöcertifiering

Vi bidrar i utvecklingen inom miljö- och hållbarhetsområdet. Exempelvis har vi varit delaktiga i att ta fram Miljöbyggnad 3.0 samt dagsljuskriterier för Svanens Miljömärkning. Vår strategikonsult Paul Rogers är sakkunnig på Dagsljus Sweden Green Buildings Council och...

LCC och LCA

LCCFör att värna om projektets totalekonomi och göra smarta kostnadseffektiva val i olika skeden av projekteringen går det att göra en så kallad LCC (Livscykelkostnadsanalys). En LCC kan antingen användas enskilt för beslutsunderlag eller jämföras med olika liknande...