Upphandling

ACC åtar sig att tekniskt granska inkomna anbud och ritningar, samt att biträda beställaren vid upphandling för att minimera missförstånd under projektets gång, samt att beställaren uppnår en önskad kvalité och ett konkurrenskraftigt pris. Ett gransknings PM upprättas...

Termografering

Vi utför termografering av fönster och fasader. Har du problem med köldbryggor eller läckage i klimatskalet är temografering en bra metod för att hitta dessa. Det blir även en bra grund för att projektera åtgärder för att lösa problemen. Kontaktpersoner Mathias...

Solskyddsbehov och solstudier

Glasfasader släpper både igenom ljus och solenergi. Samtidigt som man vill eftersträva att få in ljus i ett rum vill undvika problem med inomhusklimatet. De stora variationerna mellan årstiderna i vårt nordiska klimat ställer speciellt höga krav på fasadernas och...

Solavskärmning

ACC beaktar alla delar av den glasfasaden/taket där solavskärmningen oftast är en viktig faktor för ett optimerat inomhusklimat. Vi håller oss kontinuerligt uppdaterade inom den senaste tekniken samt ställda lag- och miljökrav. Antalet installerade solavskärmningar...

Skadeutredning

Vi på ACC anlitas primärt för skadeutredningar på glas, profilsystem och fönster. Vi har en ansenlig styrka i vår samlade interna specialistkompetens. En unik erfarenhet och expertis genom hela värdekedjan* från produktion till färdig slutprodukt; montering samt...